Radio live

::Pećinci: Distribucija pijaće vode
Pijaća voda se i danas distribuira u svih devet naselja pećinačke opštine u kojima je Pokrajinski sanitarni inspektor proglasio vodu neispravnom – u Ašanji, Brestaču, Deču, Karlovčiću, Prhovu, Donjem Tovarniku, Ogaru, Obrežu i Sremskim Mihaljevcima, a u toku je Sanacija mesnih vodovoda .

Postavio dana 21. 05. 2014. rtv mega

::Inđija: Prva sednica "Partnerskog foruma"
Održana je prva sednica ”Partnerskog foruma” za izradu Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Inđija. Formirane su radne grupe za poljoprivredu, industriju i turizam i usluge.

Postavio dana 21. 05. 2014. rtv mega

::Jamena: Evakuacija stanovništva
Iz Jamene je evakuisano preostalo stanovništvo uz pomoć policije i žandarmerije. Sednici Štaba za vanredne situacije opštine Šid u Moroviću prisustvovali su ministar policije, Nebojša Stefanović i direktor Policije, Miodrag Veljović. Istaknuto je da postoji potreba za preventivnom evakuacijom Višnjićeva i Morovića. Pre svega se misli na žene,decu i stara lica.

Postavio dana 20. 05. 2014. rtv mega

::Počela evakuacija Višnjićeva i Morovića
Evakuacija stanovništva u Moroviću i Višnjićevu vršiće se fazno, istakao je na sednici Štaba za vanredne situacije, general policije, Mladen Kuribak. Prvo su evakuisani meštani Jamene, koji su smešteni u Morović, potom stara lica, žene, deca, porodilje. U trećoj fazi evakuisao bi se i celokupan stočni fond u selima,dok četvrta faza podrazumeva najkritičniju situaciju i kompletnu evakuaciju preostalog stanovništva.

Postavio dana 20. 05. 2014. rtv mega

::Štab za vanredne situacije opštine Pećinci dežura 24 sata
Građani pećinačke opštine se tokom trajanja vanrednog stanja, za evakuaciju ili prijavljivanje bilo kojeg drugog problema mogu obratiti Štabu za vanredne situacije opštine Pećinci putem telefona 022/400-740, pored kojeg će članovi Štaba dežurati 24 časa dnevno do ukidanja vanredne situacije.

Postavio dana 20. 05. 2014. rtv mega

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Dalje >>