Radio live

::Pećinci: Sastanak
U okviru priprema za novi investicioni ciklus u opštini Pećinci, predsednik Privremenog organa Sava Čojčić održao je sastanak sa predsednicima saveta mesnih zajednica sa teritorije pećinačke opštine.

Postavio dana 28. 01. 2014. rtv mega

::SM: Sednica Skupštine grada
Nakon sednice Gradskog veća grada Sremska Mitrovica, predložene su izmene i dopune dnevnog reda 21. sednice skupštine grada Sremska Mitrovica.

Postavio dana 28. 01. 2014. rtv mega

::Inđija: Obavezno čisćenje snega
Građani su dužni da očiste sneg i led sa trotora i drugog prostora ispred svojih kuća, zgrada, poslovnih prostorija, lokala, kioska, parcela neizgrađenog građevinskog zemljišta i gradilišta, kao i da u slučaju stvaranja poledice izvrše posipanje soli ili drugog prigodnog materijala ispred svog objekta.

Postavio dana 28. 01. 2014. rtv mega

::36. sednica Opštinskog veća Inđija
Održana je 36. sednica Opštinskog veća Inđija, a većnici su, između ostalog, doneli odluku da visina novčanog iznosa Svetosavske povelje bude 15.000 dinara. Usvojen je pravilnik o bližim kriterijumima i načinu odobravanja programa i dodele sredstava za finansiranje ili sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta. Formirana je i komisija koja će vršiti dodelu sredstava.

Postavio dana 21. 01. 2014. rtv mega

::Privremeni organi u pet mesnih zajednica opštine Irig
Krajem prošle godine, istekli su mandati saveta pet iriških mesnih zajednica i to u mesnim zajednicama Irig, Vrdnik, Rivica, Šatrinci i Krušedol Prnjavor.

Postavio dana 21. 01. 2014. rtv mega

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Dalje >>