Radio live

::Sremska Mitrovica: 100 miliona dinara za poljoprivredu
Za narednu godinu, iz budžeta Sremske Mitrovice, biće izdvojeno 100 miliona dinara za poljoprivredu. Ova količina novca indentična je sumi koja je izdvojena tekuće godine. Kada je ova godina u pitanju, poljoprivrednicima su isplaćena skoro sva sredstva, a ostatak će na račune poljoprivrednika leći do kraja godine. 2014. godine očekuje se veliki broj konkursa, koje će finansirati lokalna samouprava.

Postavio dana 20. 12. 2013. rtv mega

::Stara Pazova: Sporazum o zaštiti žrtava nasilja
Sporazum o zaštiti žrtava porodičnog i međupartnerskog nasilja potpisali su danas u Centru za socijalni rad predstavnici opštine Stara Pazova sa predstavnicima policije i tužilaštva. Svrha ovog sporazuma je u jasno preciziranim obavezama svih aktera potpisnika kako bi se sprečile nejasnoće i propusti u delovanju i kako bi Centru za socijalni rad bilo olakšano konkretno delovanje.

Postavio dana 20. 12. 2013. rtv mega

::Pantić: Potrebna hitna revizija budžeta opštine Ruma
Nа dnevnom redu dаnаšnjeg zаsedаnjа Opštinskog većа Ruma nаšаo se i predlog Zаključkа o potrebi hitne revizije budžetа i kontrole zаkonitosti poslovаnjа izvršnih orgаnа opštine Rumа, koji je jednoglаsno podržаn od člаnovа Većа.

Postavio dana 18. 12. 2013. rtv mega

::Pećinci: Usvojen rebalans budžeta
Članovi Privremenog organa opštine Pećinci usvojili su rebalans opštinskog budžeta, kojim su prihodi budžeta umesto prvobitno projektovanih milijardu i 327 miliona 100 hiljada dinara, smanjeni za 211 miliona i sada iznose milijardu 116 miliona 100 hiljada dinara.

Postavio dana 18. 12. 2013. rtv mega

::Sremska Mitrovica: Skupština grada
Održana je 19. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica. Lokalni odbornici su doneli nekoliko važnih odluka, a jedna od njih tiče se legalizacije objekata na teritoriji Grada.

Postavio dana 18. 12. 2013. rtv mega

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Dalje >>