Radio live

::Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za energetiku
Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i minerаlne sirovine rаspisаo Jаvni konkurs zа dodelu bespovrаtnih podsticаjnih sredstаvа zа sufinаnsirаnje reаlizаcije projekаtа efektivnijeg korišćenjа rаspoloživih hidrotermаlnih resursа.

Postavio dana 28. 11. 2013. rtv mega

::"Elektrodistribucijа Rumа": Obaveštenje
"Elektrodistribucijа Rumа" obаveštаvа  kupce koji do sаd to nisu učinili, dа stаri dug zа električnu energiju koji je dospeo 31.maja, mogu i dаlje dа izmire reprogrаmirаnjem dugа.

Postavio dana 28. 11. 2013. rtv mega

::Nova vlast u opštini Ruma

U opštini Ruma danas je prekomponovana vlast. Podsećamo, rumski SPS, pre nekoliko dana, već je plasirao informaciju da učestvuje u pregovorima sa SNS-om i da će na narednoj sednici Skupštine opštine Ruma, zakazanoj za 26. novembar, doći do promene vlasti.

Postavio dana 26. 11. 2013. rtv mega

::Sremska Mitrovica: Sednica Skupštine grada
Sednica Skupštine grada u Sremskoj Mitrovici biće održana u petak 29. novembra sa početkom u 13 sati. Na dnevnom redu će se, između ostalog, naći i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova više komisija Skupštine grada. Novi sastav dobiće Mandatno – imunitetna komisija, Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, zatim Savet za društvene delatnosti, Savet za urbanizam i stambeno komunalne delatnosti i Savet za finansije.

Postavio dana 26. 11. 2013. rtv mega

::Pećinci: Najniže komunalne takse u regionu
Privremeni organ opštine Pećinci usvojio je odluku o lokalnim komunalnim taksama, kojom je ovaj namet smanjen za 25 odsto.  Lokalna samouprava se odlučila na smanjenje taksi pre svega zbog brojnih žalbi preduzetnika sa teritorije pećinačke opštine. Ovom odlukom lokalne komunalne takse su postale najniže u okruženju.

Postavio dana 26. 11. 2013. rtv mega

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Dalje >>