Radio live

::Nova Pazova: Sajam male privrede 10. i 11. oktobra
Opština Stara Pazova potpisala je sporazum o saradnji sa Sremskom privrednom komorom, koji se odnosi na zajedničku organizaciju Regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi. Pored domaćih izlagača, predstaviće se i privrednici iz regiona. Ovogodišnji sajam će biti održan 10. i 11. oktobra na opštinskom bazenu u montažnoj hali od preko 1000 kvadratnih metara.

Postavio dana 04. 10. 2013. rtv mega

::U toku reprogram dugovanja u JKP "Sava"

U Javnom komunalnom preduzeću „Sava“ Pećinci u toku je akcija reprograma zaostalih dugovanja koja građani i pravna lica imaju prema ovom preduzeću.

Postavio dana 04. 10. 2013. rtv mega

::Novi v.d. direktora u Predškolskoj ustanovi

Upravni odbor Predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni Pećinci imenovao je Svetlanu Popović za vršioca dužnosti direktora te ustanove.

Postavio dana 04. 10. 2013. rtv mega

::Pećinci: Mesni vodovodi i groblja prelaze u nadležnost JKP-a

Na sastanku opštinskog vrha sa predsednicima saveta mesnih zajednica, glavna tema je bilo preuzimanje nadležnosti nad mesnim vodovodima od strane JKP “Kanalizacija” Pećinci i mesnih grobalja u pećinačkim naseljima od strane JKP “Sava” Pećinci.

Postavio dana 04. 10. 2013. rtv mega

::Fond zа kаpitаlnа ulаgаnjа AP Vojvodine finаnsirа dvа znаčаjnа projektа u opštini Rumi

Sаstаnаk između čelnikа lokаlne sаmouprаve i predstаvnikа Pokrаjinskog sekretаrijаtа zа finаnsije i Fondа zа kаpitаlnа ulаgаnjа AP Vojvodine, održаn je juče u Grаdskoj kući.

Postavio dana 02. 10. 2013. rtv mega

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Dalje >>