Radio live

::Sremska Mitrovica: Dom za sedam izbegličkih porodica

Sedam izbegličkih porodica sa teritorije grada Sremska Mitrovica potpisalo je, u mitrovačkoj Gradskoj kući, Sporazum o pomoći sa gradom i kupoprodajni ugovor sa vlasnicima kuća, koje su predmet pomoći.
 
Grad Sremska Mitrovica će ovoga puta kupovinom seoskih domaćinstava sa okućnicom realizovati stambeno zbrinjavanje sedam porodica, a u narednom periodu potpisivanje ugovora očekuje još osam porodica.

Ukupna vrednost projekta iznosi 5.670.000 dinara, u čemu je grad participirao sa 10 odsto, tj. 567.000 dinara. Sredstva za kupovinu kuća obezbeđena su od strane Komesarijata za izbeglice i migracije.

Kako je najavljeno, u toku ove godine stambeno će se zbrinuti još osam porodica, kupovinom seoskih domaćinstava sa okućnicom. Jedna kuća biće kupljena u okviru humanitarne akcije „Ključ“ koju realizuje Komesarijat, u skladu sa Programom rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „Ključ“ u iznosu od 810.000 dinara. Preostalih sedam kuća biće kupljeno po osnovu „Ugovora o saradnji“ od juna ove godine.

Prema rečima načelnika gradske uprave za socijalnu zaštitu Željka Novakovića, ovo je siguran put ka rešavanju stambenih problema izbeglih lica, a u narednom periodu očekuje se i potpuno zbrinjavanje izbeglica sa teritorije grada Sremska Mitrovica.
- Prilikom selekcije porodica koje će biti stambeno zbrinute, prioritet je bila brojnost, tj. veći broj članova porodice, kao i legalizacija domaćinstva. Porodice čija domaćinstva nisu bila legalizovana nisu mogle da konkurišu, pa samim tim nisu dobile mogućnost trajnog stambenog zbrinjavanja, objasnio je načelnik Novaković i dodao da porodice koje nisu prošle na ovom konkursu, mogu konkurisati na svakom sledećem, gde će takođe postojati određeni uslovi i bodovna selekcija.

Ovom prilikom načelnik Novaković je pored ovog najavio još jedan veliki projekat, a to je zbrinjavanje još osam porodica, čije će stambeno pitanje biti rešeno do kraja godine.

Takođe, biće realizovani značajni projekti vezani za građevinski materijal za porodice, izgradnju stanova u naselju „Kamenjar“, kao i pomoć kroz dohodovne aktivnosti.

Postavio dana 26. 08. 2013. rtv mega