Radio live

::Sve sremske opštine donele odluke o porezu na imovinu
Do 30.novembra, sve sremske opštine donele su odluke koje će regulisati porez na imovinu u narednoj godini, u skladu sa aktuelnim izmenama zakona. Lokalne samouprave u sremskom regionu iskoristile su mogućnost da privredu i građane oslobode velikih nameta. Tako će u mnogim opštinama, iako se osnovice računaju na osnovu tržišne vrednosti, konačan iznos za građane  negde biti i manji ili sličan kao i ove godine. Porez na imovinu, čiji je obračun  usvojen na sednicama svih sremskih opština, stupa na snagu 1. januara naredne godine. Pored elemenata koji utiču na porez na imovinu, utvrđene su i prosečne cene kvadrata po zonama. One su različite za stanove, kuće, poslovne objekte, zemljište, a na njih se primenjuje stopa, koja varira od opštine do opštine. U svim opštinama nameti će biti najveći u prvim zonama, bližim gradskom jezgru, a smanjuju se ka preriferijama gradova i u selima. Kada su prosečne cene u pitanju, na primer, rumska opština smanjila je taj iznos u četvrtoj zoni gde se nalaze proizvodni pogoni, pa će privreda u tom delu imati višestruko manje namete nego što predviđa sam zakon. Svi su uveli maksimalnu amortizaciju od 1 odsto godišnje, a maksimalno do 40 godina starosti objekta, što će umanjiti opterećenje građanima, posebno vlasnicima starijih kuća. Išlo se na to da se zahvati veći broj obveznika, sa realnim opterećenjima koje bi građani, privreda i poljoprivrednici mogli da finansiraju. Duško Šarošković, načelnik GU za budžet Sremska Mitrovica ističe da se tako poštuje zakon, ali i da se ne opterećuju obveznici, pri čemu bi trebalo da se dovoljno sredstava slije u budžet grada. U nekim opštinama, poput Rume vlasnici stanova, lokala ili kuća plaćaće i manji iznos nego do sada, negde će to biti približno ili nešto veći iznos u odnosu na ovu godinu. U 2014. deleko veći nameti očekuju poljorpivrednike, jer se porez za zemljište, kako zakon nalaže, više neće računati na osnovu katastarskog prihoda, već tržišne vrednosti. Sigurno je da se, poštovanjem vremenskih rokova za donošenje akata, neće  primenjivati direktno zakon, koji ne pozanaje opštinske olakšice , pa bi u takvoj situaciji nameti bili neuporedivo veći.

Postavio dana 04. 12. 2013. rtv mega