Radio live

::Budžet MZ Vojka
Savet MZ Vojka jednoglasno je usvojio plan rada i finansijski plan za ovu godinu. Mesnoj zajednici Vojka su, prema odluci o budžetu opštine Stara Pazova za 2014., odobrena sredstva u iznosu od 6 miliona 687 hiljada dinara, što je manje za milion i 544 hiljade dinara. U ovoj Mesnoj zajednici je planirana izgradnja prve faze vodovoda, rekonstukcija krova i zamena stolarije na Domu kulture, kao i završetak asfaltiranja ulice Baštovanske, i ostalih ulica, izgradnja ograde na mesnom groblju u Karađorđevoj ulici. Članovi Saveta su jednoglasno doneli odluku o zatvaranju deponije građevinskog otpada na kraju ulice Nikole Filipina i otvaranju nove deponije gradjevinskog otpada u ulici Save Kovačevića na takozvanoj Američkoj bari.

Postavio dana 11. 02. 2014. rtv mega