Radio live

::Pećinci: Pooštrene mere prema zakupcima lokala koji ne izmiruju obaveze

U okviru akcije preciznog evidentiranja imovine u vlasništvu opštine, lokalna samouprava u Pećincima ovih dana je počela sa pojačanom kontrolom zakupa lokala u vlasništvu opštine, kao i zakupa građevinskog zemljišta na kojem su podignuti montažni objekti. Po rečima načelnika Opštinske uprave Pećinci Željka Trbovića, kontrolom je utvrđeno da mnogi zakupci godinama na izmiruju obaveze, a da su neki od ugovora o zakupu istekli i pre nekoliko godina , a da od tada nisu obnavljani. „Opštinsko rukovodstvo već dve godine radi na evidentiranju sve imovine u vlasništvu opštine i zauzelo je stav da niko ne može da koristi državnu imovinu besplatno. Nedavno smo podneli prijave protiv lica koja su bez naknade koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, a ovih dana smo utvrdili da mnogi korisnici objekata u vlasništvu opštine ne izmiruju svoje obaveze i po više godina. Kontrolom je utvrđeno da su pojedini ugovori o zakupu objekata istekli pre više godina i od tada nisu obnavljani, a da su objekti godinama korišćeni bez plaćanja naknade. Novac od zakupa se sliva u opštinski budžet i mi ne možemo dozvoliti da se budžetska sredstva tako olako poklanjaju, kada je svaki dinar dragocen. Svima koji su koristili objekte i građevinsko zemljište u vlasništvu opštine, a nisu plaćali naknadu za to, ponudili smo da izmire zaostale obaveze, uz mogućnost produženja zakupa. Međutim, pojedini zakupci su to odbili i pokušavaju pisanjem peticija da izbegnu plaćanje obaveza. To ne možemo dozvoliti. Za sve objekte za koje ne budu izmirene zaostale obaveze biće doneto rešenje o uklanjanju“ – rekao je Trbović i dodao da će nakon donošenja novog cenovnika, lokali i objekti u vlasništvu opštine biti ponuđeni u zakup putem licitacije.

Postavio dana 05. 08. 2014. rtv mega