Radio live

::SM: Odloženo plaćanje gasa
JP „Srem-gas“Sremska Mitrovica izlazi u susret svojim potrošačima. Naime, odlučeno je da se kupcima, u kategoriji „domaćinstva“, omogući odloženo plaćanje dela računa. Ta pogodnost odnosi se na utrošeni gas u periodu od 1. decembra 2016. do 28. februara 2017. godine.Na primer, prvi deo računa od 70 odsto plaća se po ispostavljanju računa do 17. u mesecu, a drugi deo od 30 odsto za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa. Kako bi olakšao potrošačima, u JP „Srem-gas“ je odlučeno da na deo računa od 30 odsto koji dospeva za šest meseci, u toku tog perioda ne obračunava kamatu.

Postavio dana 01. 11. 2016. rtv mega