Radio live

::SP: Pomoć izbeglicama
Pre nepunih mesec dana, za 14 izbegličkih porodica sa teritorije Opštine Stara Pazova, obezbeđena su trajna i održiva stambena rešenja u vidu seoskih kuća sa okućnicom, zahvaljujući realizaciji „Potprojekta 2“ iz Regionalnog stambenog programa . Opština Stara Pazova i opštinsko Povereništvo za izbeglice i migracije, nastavili su i dalje da prate pomenuti program i da apliciraju na konkurse. Novim Ugovorom se nastavlja praktična primena Regionalnog stambenog programa za izbegla lica, kroz koji je do sada u opštini Stara Pazova rešeno pitanje stanovanja za više od 50 porodica u pomenutom statusu. Novim Ugovorom, kojim je za Opštinu Stara Pazova opredeljeno 270.000 evra, biće obuhvaćena nabavka građevinskog materijala pojedinačno u vrednosti od 4.500 do 9.000 evra.

Postavio dana 28. 11. 2016. rtv mega